Porto

عناوین، تعرفه‌ها و مدارک لازم جهت ارائه خدمات وظیفه عمومی


  1. ارائه دفترچه وظيفه عمومی
  2. يك قطعه عكس 3x4 صرفاً رنگی فقط با زمینه سفید
  3. اصل و کپی شناسنامه
  4. كارت ملي
  5. مدارك لازم متناسب با درخواست (اعزام یا معافیت) 
عناوین و تعرفه‌های خدمات:

ردیفخدمتتعرفه
1 کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌ها40،000 ريال
(چهار هزار تومان)
2 درخواست معافیت تحصیلی دانشجوییمرحله اول: 40،000 ريال
(چهار هزار تومان)
مرحله دوم: 40،000 ريال
(چهار هزار تومان)
3 استعلام وضعیت خدمتی و درخواست مجوز فعالیت ورزشی برای مشمولان45،000 ريال
(چهار هزار و پانصد تومان)
4اعتراض به رأی شورای پزشکی40،000 ريال
(چهار هزار تومان)
5ثبت درخواست توجیه غیبت مشمولان40،000 ريال
(چهار هزار تومان)
6نظام وظيفه عمومي موارد خاص با احتساب هزینه پستی150،000 ريال
(پانزده هزار تومان)
7صدور المثني برگه اعزام به خدمت3،000 ريال
(سیصد تومان)
8نظام وظيفه عمومي عادی با احتساب هزينه پستي135،000 ريال 
(سیزده هزار و پانصد تومان)
9صدور برگه استعلام سربازی با احتساب هزينه پستي45،000 ريال
(چهار هزار و پانصد تومان)
10ثبت و صدور معافيت تحصيلي دانشجويان و دانش آموزان بدون احتساب هزينه پستي45،000 ريال
(چهار هزار و پانصد تومان)
11ثبت درخواست معافيت تحصيلي خارج (این خدمت فعلاً غیرفعال است)40،000 ريال
(چهار هزار تومان)
12ثبت درخواست مجوز خروج از کشور (این خدمت فعلاً غیرفعال است)40،000 ريال
(چهار هزار تومان)
13ثبت تغيير نشاني مشمولان10،000 ريال
(هزار تومان)
14تمديد و تعجيل مشمولان اعزام به خدمت10،000 ريال
(هزار تومان)
15تعويض و المثنی کارت معافيت و پايان خدمت با احتساب هزینه پستی150،000 ريال
(پانزده هزار تومان)
16استعلام سوابق مشمولین و تعیین اصالت کارت‌های پایان خدمت و معافیت با احتساب هزينه پستي40،000 ريال
(چهار هزار تومان)
17استعلام الکترونیکی از ثبت احوال (این خدمت فعلاً غیرفعال است)50،000 ريال
(پنج هزار تومان)